SCHOOLSPORT

TEAMBUILDING

Naast gediplomeerde begeleiding voor de leerlingen heeft de Evenementenmakelaar een aanpak om sociale relaties binnen een groep te verbeteren. We hebben onderzoek gedaan naar gedragsverandering door een sportieve interventie. Voor de deelnemers een leuke sportdag, voorde opdrachtgever invulling aan het thema teambuilding!

BUURTONDERWIJS SPORT

Met wetenschappers, vakdocenten LO, sportdocenten, jongerenwerkers en beleidsmakers is er bij de Evenementenmakelaar een multidisciplinair team betrokken bij de ontwikkeling van programma’s. Vanuit onze ervaring en brede aanpak kunnen we door middel van sport bredere maatschappelijk doelen dienen.

NASCHOOLSE SPORT

De Evenementenmakelaar organiseert naschoolse sportlessen voor scholen, kinderorganisaties of opvang en gemeenten. Dat kan in samenwerking met de lokale sportvereniging of wij hebben de juiste professional. Van structurele buurtsportclub tot losse clinics of lessen.

VAKDOCENTEN

De Evenementenmakelaar beschikt over gediplomeerde vakdocenten lichamelijk opvoeding. Deze kunnen worden ingezet voor invalwerkzaamheden of voor langere termijn. In Beverwijk hebben we een constructie opgezet als combifunctie. De vakdocent combineert het lesgeven op de school met wijksportactiviteiten.

Buurtsportcoach Sportstimulering

Binnen de nieuwe sportnota van Beverwijk vervult De Evenementenmakelaar een faciliterende rol in de wijken om aan de strategische doelen/pijlers van de gemeente te voldoen. De Evenementenmakelaar levert voor de gemeente de buurtsportcoach sportstimulering. Samengevat heeft de buurtsportcoach Sportstimulering de volgende speerpunten:

  • een schoolaanpak bewegingsonderwijs, activering en gezonde leefstijl
  • een wijkaanpak – sporten in de wijk, ontmoeten en (sociaal)activeren
  • een verenigingsaanpak: ondersteunen bij vraagstukken