Sport als middel inzetten voor de buurt

Onze Visie en Missie

Kinderen en jongeren (verder) helpen in hun persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling en helpen het talent in ieder te ontdekken en ontwikkelen. Sport wordt ingezet als ijsbreker om in contact te komen en te blijven.
Om invulling te geven aan onze visie haken we aan bij de heersende norm, als in de gemeentelijke nota’s en beleidsnotities. Het geeft mede richting aan de visie van De Evenementenmakelaar. Over het algemeen willen wij inwoners uit de buurt stimuleren om te bewegen of in beweging te blijven en een actieve leefstijl bevorderen. Daarnaast kunnen onze sportactiviteiten dienen als verbindende factor/middel, het draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt.

Expertise

Onze expertise is gericht op (moeilijke) jeugd/jongeren. Wij vinden het van belang dat de jeugd gezond leeft en haar talent ontwikkelt. Wij geloven erin dat wij jongeren handvaten kunnen toereiken zodat zij uiteindelijk volledig deel kunnen nemen in de maatschappij. Dit doen wij door middel van het aanbieden van sport en spelactiviteiten, waar jongeren op strategische wijze worden betrokken in het deelnemen, samenwerken, organiseren en leidinggeven.
Onze activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. Binnen het sociale karakter krijgt een ieder het meedoen, gezond leven, talent ontwikkelen en zelfredzaamheid mee. Hierdoor kunnen de bewoners en vooral jongeren vaardigheden, kennis en kunde ontwikkelen.

Onderscheidend vermogen

Met onze flexibiliteit kunnen wij op elk gewenst moment van de dag/week sport en spel activiteiten aanbieden. Wanneer de scholen sluiten en de kinderen/jongeren de straten/pleinen op gaan, bieden wij ook in die (avond)uren activiteiten aan. Onze werknemers zijn beroepsopgeleide trainers in sport met daarbij een pedagogische achtergrond.

Dit heeft ons de volgende resultaten opgeleverd:
2009  2e NK straatvoetbal F pupillen SVBN
2010  Beverwijk Cruyff Court van het jaar o.a. door onze planning en begeleiding
2013  5e NK Cruyff Court 6tegen6 kampioenentoernooi
2013  Fuad Loukili 3e Held van Noord Holland
2016  Buurtsportcoach functie Beverwijk
2016  Ufuk Ulker en Stijn Preudhomme Beverwijkse belofte, gemeentelijk onderscheiden

Toekomst

Ons aandachtgebied is op dit moment Beverwijk, Heemskerk e.o. en Amsterdam-Noord. We willen bestaande activiteiten optimaliseren alvorens op andere gemeente te focussen. Bestaand netwerk in Amsterdam-Noord behouden en kwaliteit waarborgen. Er wordt wel op de achtergrond geïnventariseerd wat er elders mogelijk is d.m.v. onderzoeken/netwerken.

CONTACT

Robin Welp
De Evenementenmakelaar
Deken waarestraat 50A
1943 JX Beverwijk
06-46014265
robin@evenementenmakelaar.nl